Home

Saltatorní vedení vzruchu

Akční potenciál (fyziologie) - WikiSkript

Lokální proudy urychlují vedení vzruchu. V případě, že jsou úseky prodlouženy (např. izolací myelinovou pochvou), dochází k působení lokálních proudů až v dalším neizolovaném úseku a tím je umožněn mnohem rychlejší přenos vzruchu, než u nemyelinizovaných vláken. To se nazývá saltatorní vedení vzruchu saltatorní. saltatorní - skokový. S. vedení nervového vzruchu je charakteristické pro myelinizované axony srov. Ranvierův zářez « Zpě

PPT - FUNKCE GLIOVÝCH BUNĚK PowerPoint Presentation, free

Saltatorní kondukce (z latinského saltare, skákat) je šíření akčního potenciálu podél myelinizovaného axonu z jednoho Ranvierova zářezu na další zářez, čímž se zvyšuje rychlost vedení akčních potenciálů. Neizolované Ranvierovy zářezy jsou jediná místa podél axonu, kde se ionty vyměňují přes membrány axonu, což znovuvytváří akční potenciál mezi. Pouze napěťově řízené sodíkové kanály (Na + 1,6 subtypu) jsou odpovědné za saltatorní vedení vzruchu a velmi rychle se inaktivují, aby se zabránilo repetitivním výbojům axonu. Absolutní refrakterní perioda, kdy ani silný nepolarizující podnět nevede k aktivaci axonu, odpovídá periodě inaktivace Na + kanálů Vedení vzruchu axonem myelinizovaným-tyto axony jsou kryty myelinovou pochvou -tato pochva je přerušována Ranvierovými zářezy-vždy je drážděna najednou celá oblast mezi dvěma těmito zářezy = saltatorní vedení vzruchu-vzruch se šíří rychleji Ranvierovy zářezy. Reflex = funkní jednotka nervové soustav s ohledem na rychlost vedení vzruchu Obecná Neurofyziologie 1780 Department of Physiology, 2nd Faculty of Medicine, Saltatorní vedení (viz. tento článek: odkaz) Obecná Neurofyziologie Fyziologie strana 27 Department of Physiology, 2nd Faculty of Medicine, Charles Universit

Pokud akční potenciál dosáhne jednoho zářezu, proudové silokřivky se uzavřou se sousedním zářezem v klidu a akční potenciál (vzruch) se skokem přesune na tento zářez; děj, resp. skoky se po délce vlákna opakují tolikrát, kolik má vlákno zářezů. Popsaná propagace vzruchu se označuje jako saltatorní vedení vzruchu), následuje iniciální segment •neurit pokryt myelinovou pochvou, Ranvierovy zářezy - saltatorní vedení vzruchu (v PNS Schwannova glie, v CNS jen astrocyty) •neurit má četné kolaterály - terminální část - telodendrion - se větví - presynaptické elementy terminální (ztluštění) Pochva je místa přerušena Ranvierovými zářezy → význam pro rychlé šíření (tzv. saltatorní vedení) vzruchu na velké vzdálenosti; V těchto místech je membrána nervového vlákna vybavena větším množstvím iontových kanálů, k depolarizaci dochází jen v těchto místech → urychlení vedení . Synaps MUDr. Kateřina Kapounkov

saltatorní Velký lékařský slovník On-Lin

Pro vedení vzruchu v periferních nervech je nezbytná polarizace membrány axonu. Přiměřená excitabilita membrány je podmíněna správnou funkcí iontových kanálů. U myelinizovaných nervů je možno v rámci jednoho segmentu diferencovat oblast nodální, paranodální, juxtaparanodální a internodální Saltatorní vedení vzruchu zajišťuje, že elektrické impulzy přeskakují mezi jednotlivými Ranvierovovými zářezy (NoR), nikoliv po celé axolemmě. Šíření AP je pak podmíněno vznikem místních proudů - ty vznikají mezi nabuzeným a nenabuzeným místem axolemmy. V místě nabuzení poté dochází k otočení polarizac Vedení vzruchu v nemyelinizovaném vláknu (kontinuální vedení) (Seidl, 2008) Obrázek 4. Vedení vzruchu v myelinizovaném vláknu (saltatorní vedení) (Seidl, 2008) 14 2.1.3 Mozek Nervová soustava představuje nejvýše postavený regulaní systém organismu Na axonech s krytých pochvami (el. izolátor) - saltatorní vedení vzruchu pouze na místě Ranvierových zářezů (ve skocích = frekvence i 100 signálů/s). Diferenciace nervové tkáně. Z ektoblastu. Neuroglioblasty: neuroblasty a spongioblasty. Z neuroblastů = neurony, ze spongioblastů = buňky gliové

Saltatorní kondukce - Wikipedi

Patofyziologie bloku vedení u neuromuskulárních choro

Axon slouží k přenosu informace pomocí vedení vzruchů. V iniciálním segmentu axonů se vstupy z buněčného těla přetváří v akční potenciál, který se následně šíří podél axonu k jeho zakončení rychlostí asi 100 m/s. Rychlost vedení vzruchu je ovlivněna průměrem vlákna a myelinizací. Membránový potenciá Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2018 Luděk Nerad Fyziologie strana Saltatorní vedení. - Ortodromní a antidromní vedení vzruchu. - Periferní nerv. Elektroneurogram. Klasifikace nervových vláken. Fyziologie synapse. (P 24-30). Morfologické typy synapsí. - Synapse chemické a elektrické. - Struktura chemické synapse. Synaptický knoflík Ráda bych poděkovala panu doktorovi Tomášovi Nedělkovi za vedení mé bakalářské práce a za udělení cenných a odborných rad. Poděkování patří i paní magistře Štěpánce Křížkové za odborné rady. Dále bych ráda poděkovala paní doktorce Janě Matějové z UNIVERZITA KARLOVA VPRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF Tereza Staňková Fyzioterapie u periferní parézy nervus facialis Physiotherapy in peripheral paresis of the facia

 1. Fyziologie nervového systému MUDr. Kateřina Kapounková . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic
 2. Fyziologie strana 1 Obecná Neurofyziologi
 3. 7.4.3.1 Myelinová pochva - Masaryk Universit
 4. Stavba a funkce nervové soustavy Biologie-chemie
 5. Patofyziologie bloku vedení u neuromuskulárních chorob
 6. ozop 07 - zcu.c

偡瑯晹穩潬潧楥⁢汯歵⁶敤敮 甠湥畲潭畳歵泡牮 栠捨潲

 1. VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ - vutbr
 2. Roztroušená skleróza - zdravotniregistr
 3. Ranvierovy zářezy, zářezy jsou v nákresu vyznačeny jako bod
 4. Elektrofyziologie - bilakniha
 5. Ranvierovy zářezy wikipedia - Yahoo-Zoekresultate

Video: Axon - Wikipedi