Home

Nitrososloučeniny

Nitrosloučeniny - Wikipedi

Nitrosloučeniny, nitrososloučeniny, hydroxylaminy a oximy jsou sloučeniny. kyslíkaté. dusíkaté. sirné. Nitrosloučeniny obsahují skupinu-NO2-NH2. N-N. Názvosloví nitrosloučenin je pomocí. přípony -nitron. přípony -nitro. předpony nitro-Při redukci nitrosloučenin rozpouštěním zinku v HCl vznikají. aminy. Prezentace na 32. konferenci o národních a nutričních databázích. Otava (Kanada), květen 2008 nitrososloučeniny [ny-ózo], org. sloučeniny charakterizované nitrososkupinou -NO. Vesměs nestálé, snadno dimerující nebo izomerujícílátky, používané jako meziprodukty org. syntézy

Nitrosloučeniny a Nitrososloučeniny Nitrosloučeniny Obsahují skupinu -NO2 Nitrososloučeniny Obsahují NO V.Aminy a aminové soli Aminy Deriváty amoniaku, vznikají náhradou H Primární(-NH2),sekundární(=NH) VI nitrososloučeniny R-N=O nitrosaminy . sulfonová skupina -SO 3 H Halogenidy (s Cl, chloridy) Atom chloru (halogenu) nahrazuje atom vodíku v molekule původního uhlovodíku (např. methanu, ethanu, ethenu atd.) chlormethan neboli methylchlorid CH 3 Cl. • Nitrososloučeniny • Polycyklické aromatické uhlovodíky • Halogenované organické sloučeniny • Rezidua pesticidů • Rezidua veterinárních léčiv • Další kontaminanty (ethylkarbamát) MYKOTOXINY . Mycotoxiny Toxické sekundární metabolity mikroskopických vláknitých hub Fusarium NITROSOSLOUČENINY produkty reakce sek. aminů s nitrosačními činidly R nitrosace sekundárních aminů sekundární aminy: aminokyseliny, biogenní aminy aj. +nitrosační činidla: nitrosylový kation NO , oxidy dusíku faktory: pH, teplota, doba, katalyzátory, inhibitory reakce klasifikace těkavé nitrosaminy: N-nitrosodimethylami

nitrososloučeniny Velký lékařský slovník On-Lin

Dusitany, N-nitrososloučeniny a nitrosaminy. Právě tyto látky způsobují rakovinu a jsou obsaženy ve zpracovaném masu. Do masa se přidávají ve formě dusitanu sodného, který má hned několik funkcí. Jednak zachovává maso krásně červené, zvýrazňuje jeho chuť a jednak také zabraňuje růstu bakterií a tím prodlužuje. 11 Nitrososloučeniny; 12 Perzistentní organochlorové sloučeniny. 12.1 Polychlorované bifenyly; 12.2 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany; 12.3 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 13 Pesticidy; 14 Insekticidy; 15 Herbicidy; 16 Perzistentní chlorované uhlovodíky; 17 Zástupci. 17.1 Moderní insekticidy; 17.2 Herbicidy. Nitrososloučeniny jsou třídou organicko-chemických sloučenin obecného vzorce R 1 R 2 R 3 C-N = O. Společným znakem všech nitrososloučenin je nitroso skupina -N = O jako funkční skupina.. Nitrososloučeniny jsou stabilní pouze v případě, není atom vodíku je vázán na atom uhlíku, který nese funkční skupinu NO, tj Nejvýznamnější deriváty jsou aminosloučeniny a nitrosloučeniny; dalšími zástupci jsou nitrososloučeniny, hydroxylaminy, deriváty hydrazinu, diazosloučeniny a azosloučeniny, funkční deriváty kyselin (amidy, nitrily) aj. Zařadit mezi ně lze i řadu heterocyklických sloučenin Nitrososloučeniny, slad, extrakce, derivatizace, plynová chromatografie, chemiluminiscenční detektor. 4 Abstract The aim of this diploma thesis was to develop a miniaturized extraction method for a fast screening of non-volatile nitroso compounds using gas chromatography with a nitroso specific chemiluminescence detection..

Internetový portál bezpečnosti potravin - Nutriční

 1. ů; příklady jsou 2-methyl-2-nitrosopropan ((CH 3) 3 CNO neboli t-BuNO). 2-Methyl-2-nitrosopropan má modrou barvu a vyskytuje se v roztoku v rovnováze se svým dimerem, který je bezbarvý a má teplotu tání 80-81 °C.. Aromatické 4-nitrosoaniliny se připravují Ve Fischer-Hepp.
 2. y (s kys. dusitou → nitrososloučeniny) Odvěká představa: mutagenitu tabáku a připáleného masa → benzo(α)pyren, avšak i bazická frakce - heterocyklické a
 3. iscenční detektor Abstrakt (anglicky) The aim of this diploma thesis was to develop a
 4. Kvasny Prum. 1991; 37(7): 193-196 | DOI: 10.18832/kp1991020. Problematika celkových N-nitrososloučenin. Recenzovaný článek V. KELLNER, J. ČULÍK, L. VESELÝ, B.
 5. Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora

nitrososloučeniny - příznaky a léčb

 1. isterstvu zdravotnictví ČR, zdroj informací ÚZIS ČR
 2. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Nitrosloučeniny obsahují ve svých molekulách vazbu C-N, konkrétně jednovaznou nitroskupinu-NO 2, která je vázaná na uhlík
 3. III. NITROSOSLOUČENINY. IV. FUNKČNÍ DERIVÁTY KYSELIN: A) AMIDY. B) NITRILY. C) DERIVÁTY KYS. UHLIČITÉ. V. SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KYSELIN - AMINOKYSELINY. HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY I. AMINY - náhradou H v molekule NH3 uhlovodíkovým zbytkem (alkylem n. arylem
 4. oskupinu pomocí kovu a kyseliny nebo vodíkem za přítomnosti katalyzátoru. Redukce na arylhydroxyla
 5. Stránka Nitrososloučeniny je dostupná v 14 dalších jazycích. Návrat na stránku Nitrososloučeniny. Jazyky. Bahasa Indonesia; dansk; Englis
 6. Transcript přehled, nitrosloučeniny - podpora chemického a fyzikálního. Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA CH29 - DUSÍKATÉ DERIVÁTY, NITROSLOUČENINY Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK.
 7. Dusíkaté deriváty - obsahují N vázaný na C. - N bývá součástí funkční skupiny. 1 Přehled dusíkatých organických sloučenin Nitrosloučeniny - NO2 Nitrososloučeniny -NO Azosloučeniny -N=N- Diazoniové sloučeniny -N+≡N AMINOsloučeniny -NH2 2 NITROSLOUČENINY 3 Nitrosloučeniny Struktura nitroskupiny: O O N + O - N - O + + N.

Dusičnany a dusitany působí jako konzervační látky, které zabraňují poškození potravin, ale také dodávají masu barvu. Při vaření se dusitany a dusičnany mění na vedlejší produkty nazvané N-nitrososloučeniny, jako jsou nitrosaminy a nitrosamidy. N-nitroso sloučeniny jsou spojeny se zvýšeným rizikem rakoviny. 3 Nitro- a nitrososloučeniny. redukce zinkem v prostředí HCl vzniká příslušný amin, který se dokazuje (viz aminy) reakce s HNO 2 (Nitrolová reakce) primární a sekundární alifatické nitrosloučeniny reagují za vzniku barevných sloučenin; terciární a aromatické nereagují (mechanizmus reakce není zcela objasněn

nitrososloučeniny -NO Pořadí nadřazenosti pro volbu hlavní skupiny. Alkoholy Skupina -OH Koncovka -ol (diol, triol) Předpona hydroxy-(dihydroxy, trihydroxy) Vzorec název název dříve CH 3 OH methanol CH 3 CH 2 OH ethanol CH 3 (CH 2) Samotné dusičnany vám potíže obvykle nezpůsobí. A nebezpečné nejsou ani dusitany, na které dusičnany přeměňují v našem trávicím traktu bakterie. Dusitany se však mohou dále slučovat se sekundárními aminy a tvořit tak karcinogenní látky, nitrosaminy (N-nitrososloučeniny). Sekundární aminy pocházejí například z.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) provedla 800 analýz a vydala zprávu, která ukazuje, že chemikálie vyrobené při zpracování masa mohou způsobit rozvoj rakoviny. Mezi tyto toxické látky patří N-nitrososloučeniny a polycyklické aromatické uhlovodíky, které také znečišťují ovzduší Prokázané škodlivé účinky ale mají rakovinotvorné nitrososloučeniny, které z něho (v těle) vznikají. K jejich eliminaci používají výrobci kyselinu askorbovou - E 300 (jinak řečeno vitamín C), který byste jinak čekali spíše v pomerančích než v buřtech Dusitany, N-nitrososloučeniny a nitrosaminy. N-nitrososloučeniny jsou látky způsobující rakovinu, o nichž se předpokládá, že jsou odpovědné za některé z nežádoucích účinků spotřeby zpracovaného masa. Jsou tvořeny z dusitanu (dusitanu sodného), který se přidává do zpracovaných masných výrobků [principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled

Kategorie:Nitrososloučeniny - Wikipedi

 1. Nitrososloučeniny Nitrosloučeniny Sirné Thioly Sulfidy Sulfonové kyseliny Kyslíkaté Alkoholy primární . Alkoholy sekundární Alkoholy terciární.
 2. Špenát má schopnost čerpat a ukládat z půdy dusičnany - které se pak mohou v našem organismu měnit na dusitany a dále na škodlivé nitrososloučeniny. Proto se hladina dusičnanů ve špenátu pravidelně sleduje, je stanoveno maximální přípustné množství a neustává snaha o zlepšení pěstebních podmínek, aby se.
 3. ů a 90 % z nich je karcinogenních
 4. osloučeniny a nitrosloučeniny; dalšími zástupci jsou nitrososloučeniny, hydroxyla
 5. Jak je z horní tabulky vidět, nemá zavedení druhé a třetí nitroskupiny na odstín sloučeniny téměř žádný vliv. Dlouhovlnné absorpční maximum 2,4-dinitrofenolu (398nm) a 2,4,6,-trinitrofenolu (395 nm) se jen málo liší od o- (416 nm) a p-nitrofenolátů (400 nm) a proto všechny sloučeniny mají žlutou barvu.Tuto skutečnost vysvětlujeme tím, že dlouhovlnné pásy.

2.2 Dusičnany, dusitany a nitrososloučeniny Karcinogenní účinky nitrososloučenin byly prokázány v roce 1956. Od té doby se této otázce věnují vědci značně intenzivně. Nitrososloučeniny mají původ 5. . + 1. ) . Nitrososloučeniny -N=O Aminy -NH2. Diazoniové soli -N≡N+ Azosloučeniny -N=N− Nitrosloučeniny. Co je to rezonanční struktura (vzorec)? Rezonanční struktura je vzorec jedné z hraničních struktur dané sloučeniny. Rezonanční struktury se používají pro sloučeniny, jejichž strukturu nezle spolehlivě vyjádřit jedním. Pod vlivem kyseliny chlorovodíkové se přeměňují na N-nitrososloučeniny, které mohou vyvolat malignitu buněk ve střevě. Pro prevenci je nejlepší dodržovat dietu s nízkým obsahem živočišných tuků. K vaření používejte drůbež, mořské ryby a mořské plody, vzdejte se polotovarů a uzenin.. Organické sloučeniny obecné formy R 1 R 2 R 3 C-N = O, které jsou formálně odvozeny od NO -iontu, se označují jako nitrososloučeniny. Společným rysem těchto sloučenin je skupina NO, která je známá jako nitroso skupina jako funkční skupina. Pokud se NO (tj nitrososloučeniny, které jsou vysoce reaktivní a z dlouhodobého hlediska opět přispívají k rozvoji rakoviny. Michaela Bebov.

2. Nitrososloučeniny N-nitrososloučeniny jsou mutagenní v mnoha testech a potentní karcinogeny, kterØ mohou indukovat nÆdory u různých druhů zvířat a v různých orgÆnech. OdhadnutØ riziko z jejich příjmu v hospodÆřsky vyspělých stÆtech může činit okolo 135 nÆdorů na milion obyvatel6 NITROSOSLOUČENINY nitrososloučeniny - primární R CH2N O - sekundární R2 CH N O - terciární R3 C N O Názvosloví předpona nitroso- k názvu odpovídajícího uhlovodíku Vlastnosti toxické, karcinogenní, mutagenní R CH N OH R2 C N OH IV Petr Hlavatý, Ph.D. a dodává: Vzhledem k tomu, že z dusitanů mohou v zažívacím traktu vznikat karcinogenní N - nitrososloučeniny, bylo předpokládáno, že zvýšený příjem dusitanů může vést k rozvoji nádorů zažívacího traktu. Výsledky studií však tento závěr nepodpořily

Organická Chemie:Dusíkaté deriváty a heterocykly - MojeChemi

Mechanismus - Nukleofilní substituce aromatická. 8 - Struktura Meisenheimerova komplexu. 7 - Reakce methylaminu s 1-chlor-4-nitrobenzenem. 214 - 2,4,6-Trinitrochlorbenzen s hydroxidovým aniontem. 215 - Nitrochlorbenzeny - možnost nukleofilní substituce. 216 - Nitrochlorbenzeny - stabilizace náboje Jsou podezřelé z karcinogenity, neboť mohou být biotransformovány na N-nitrososloučeniny, které poté přecházejí na diazosloučeniny. Ty jsou silně elektrofilní a mohou tak velice snadno alkylovat DNA, čímž dochází ke vzniku mutací S-nitrososloučeniny (S-nitrosothioly) se obvykle připravují kondenzací thiolu s kyselinou dusitou: RSH + HONO → RSNO + H 2 O O-nitrosace. O-nitrososloučeniny jsou podobné S-nitrososloučeninám, ovšem kvůli nižší nukleofilitě kyslíkového atomu jsou méně reaktivní

Jsme tým lékařů, terapeutů, kosmetiček, odborníků pracujících ve zdravotnictví, v oboru fitness a ekologie. Náš web funguje od roku 1999 a patří mezi nejnavštěvovanější weby zabývající se zdravým životním stylem v ČR Skupinu -NO mají v molekule nitrososloučeniny. Mezi nejdůležitější heterocyklické sloučeniny obsahující v molekule atom dusíku patří pyridin pyrrol chinolin a indol . Výskyt v přírodě V elementární podobě se s dusíkem setkáváme prakticky neustále, tvoří totiž 78 % (objemových) zemské atmosféry

Nitrososloučeniny jsou v organické chemii sloučeniny obsahu

Kvasny Prum. 1982; 28(7): 149-152 | DOI: 10.18832/kp1982030. K určování nitrosaminů ve sladu a pivě. Recenzovaný článek W. FRITZ, W.J. UHDE. Z hlediska toxikologie výživy představují N-nitrososloučeniny zvláštní problém, neboť v potravinách a poživatinách se nevyhnutelně vyskytují předstupně některých N-nitrososloučenin - nejrůznější nitrosovatelné aminové. O -nitrososloučeniny jsou podobné S -nitrososloučeninám, ovšem kvuli nižší nukleofilitě kyslíkového atomu jsou méně reaktivní. Dají se připravit například reakcí alkoholu s kyselinou dusitou: ROH + HONO → RONO + H 2 Nitranská župa, rozcestník, Kadaň, přítok Nitry, 3-nitroanilin, Bystrica, přítok Nitrice, Tetrafluorboritan nitronia, Milan Nitrianský, Nitren, Nitroglyceri

O-nitrososloučeniny jsou podobné S-nitrososloučeninám, ovšem kvůli nižší nukleofilitě kyslíkového atomu jsou méně reaktivní. Dají se připravit například reakcí alkoholu s kyselinou dusitou: . ROH + HONO → RONO + H 2 O N-nitrosamin Celkový přehled standardních analýz, rozborů a zkoušek. ** Předpokládá se, že v případě sladovnického ječmene je dodán podíl zrna nad 2,5 mm. Dodané zrno obilnin je před sladováním vytříděno na požadovanou velikost jen na základě objednávky zákazníka. MEBAK 3.1.4.21.2. Kovy - viz kap Konzervace, trvanlivost a polotovary - dary, ale i cesta do pekel. Zatímco dříve se lidé museli spolehnout na základní konzervační procesy potravin, jako je chlad, zavaření, či uzení a nakládání do soli, nyní jsme hýčkání nejrůznějšími konzervačními látkami, které umožňují zamrznutí vlastností potravin na nepřirozeně dlouhou dob

Chemie - organická - nitrosloučeniny, nitrososloučeniny

Nitrosobenzen je organická sloučenina se vzorcem C6H5NO patřící mezi nitrososloučeniny. Jedná se o světle zelenou látku, která se vyskytuje v rovnováze se světle žlutým dimerem. Monomer i dimer jsou diamagnetické Až nyní se však podařil odhalit princip, proč právě hovězí a vepřové škodí. Podle týmu odborníků v čele se Davidem Shukerem z Open University v Cambridge v tlustém střevě vznikají z červeného masa N-nitrososloučeniny, které poškozují DNA buněk a mohou tak vyvolat vznik nádoru Každoroční nárůst onkologických onemocnění se stává stále vážným celosvětovým problémem dnešní vyspělé civilizace. Počet případů se v současnosti posunuje ke stále nižším věkovým skupinám. Zvláště alarmující je tent Byly izolovány hlavní produkty reakcí a identifikovány některé meziprodukty reakcí. Substituované nitrobenzeny poskytují reakcí příslušné o-aminobenzonitrily. Reakcemi methyl-kyanátu s 2- a 4- nitrosobenzonitrily byly nitrososloučeniny prokázány jako intermediáty těchto reakcí. cze: dc.format: 124 s. cze: dc.format.extent: cz Abstrakt: V této práci byla vyvinuta miniaturizovaná extrakční metoda pro rychlý screening netěkavých nitrososloučenin ve sladu pomocí plynové chromatografie s chemiluminiscenční detekcí specifickou pro nitrososloučeniny. Podle.

A dost! Tuna polopravd a lží | Vím, co jímPPT - Dusíkaté deriváty uhlovodíků PowerPoint Presentation

podmínek přeměňovány na toxičtější sloučeniny - na nitrososloučeniny. KONTROLA Na závěr je nutno uvést, že kontrolou nad dodržováním právních předpisů pro používání potravinářských přídatných látek je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekc Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Blanka Haišmanová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Benzoyl – Wikipedie

cs Existují C-nitrososloučeniny (např nitrosoalkany, R-N=O), S-nitroso sloučeniny (například nitrosothioly RS-N=O), N-nitrososloučeniny (například nitrosaminy R 1N(R2)-N=O), a O-nitroso sloučeniny (alkyldusitany neboli alkylnitrity, RO-N=O) Přepnout navigaci. čeština; English; русский; Deutsch; français; polski; čeština . čeština; English; русский; Deutsc Nitrososloučeniny jsou skupinou látek vyskytují se v mnoha typech matric, zejména v uzeninách, některých nápojích, pryžích a barvách. V poslední době je zájem o kontrolu obsahu těchto sloučenin soustředěn také v oblasti farmaceutických produktů. Tento zájem je dán především jejich předpokládanou vysokou toxicitou.

Amidy – WikipedieMethylen – WikipediePPT - ORGANICKÁ CHEMIE – zasahuje prakticky do všech

nitrososloučeniny Vševěd

N-nitrososloučeniny, vznikají reakcí dusitanů (nitritů) a oxidů dusíku zejména se sekundární­mi aminy, a to jednak v uzených masech a uzeninách, jednak v trávicím traktu. Katalyzátorem druhého typu vzniku může být železo, jehož obsah je charakteris­tický právě pro červené maso, které má vyšší obsah krevního. Dusitany se v organismu dále přeměňují na tzv. nitrososloučeniny, které jsou vysoce reaktivní a z dlouhodobého hlediska opět přispívají k rozvoji rakoviny. Přečtěte si: Potraviny pro děti? Horší než obyčejné! Domácí uzení podle tradičního způsobu skutečným kouřem také není žádná výhra Podobná chemická reakce, při které vznikají nitrososloučeniny, může nastat i v žaludku. Některé studie dávají do souvislosti vystavení plodu vlivu nitrososloučenin během těhotenství a následný vznik nádorů u narozených dětí. Tyto karcinogeny byly poprvé odhaleny v uzených masných výrobcích v sedmdesátých letech Ty se nejčastěji přidávají do masa a masných výrobků, kde zajišťují narůžovělou barvu a působí proti zmnožení tzv. klobásového jedu - botulotoxinu. Rozkladem dusitanů v těle vznikají nebezpečné nitrososloučeniny, které mohou mít kvůli svému vysokému reakčnímu potenciálu karcinogenní účinky Dusitan sodný se zase nejčastěji přidává do masa a masných výrobků, kde zajišťují narůžovělou barvu a působí proti zmnožení tzv. klobásového jedu - botulotoxinu. Rozkladem dusitanů v těle vznikají nebezpečné nitrososloučeniny, které mohou mít kvůli svému vysokému reakčnímu potenciálu karcinogenní účinky

Vysoký krevní tlak, rakovina střeva a žaludku: Proč

N-nitrososloučeniny jsou pro člověka potenciálním karcinogenem. Obecně jde o látky se silným karcinogenním a mutagenním účinkem. Poprvé byly popsány.. POHLED NA NOVÉ TECHNIKY ŠLECHTĚNÍ Zdeněk OPATRNÝ Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha Biotrin z.s. - VŠCHT Praha 2018 New Breeding Techniques- Hope for Agriculture and Food Chai jádra substituovaného nitroskupinou při elektrofilní a nukleofilní aromatické substituci. Nitrososloučeniny: Struktura funkční skupiny. Oximy: Struktura funkční skupiny, tautomerie s nitrososloučeninami, hydrolýza, Beckmannův přesmyk. Hydroxylaminy: Struktura funkční skupiny, redukce, Bambergerův přesmyk Diazosloučeniny jsou organické sloučeniny obsahující diazoskupinu vázanou na uhlíkový atom, obecný vzorec je R--R. Nejjednodušší takovou sloučeninou je diazomethan. Elektronová struktura těchto sloučenin se skládá z kladného náboje na centrálním dusíkovém atomu a záporného náboje distribuovaného mezi koncovým dusíkem a uhlíkem, na nějž jsou tyto dusíky. Celkový dusík lze stanovit v koncentračním rozpětí od 1 mg/l do 200 mg/l. Vyšší koncentrace lze stanovit po zředění vzorku. Detekční limit je asi 0,5 mg/l. Výsledky se uvádějí na dvě platné číslice. Metoda vyžaduje náročné instrumentální vybavení. ČSN EN 25663 (75 663) Jakost vod - Stanovení dusíku podle.

Funkční skupiny organické chemie

tř. 17. listopadu 1192/12 771 46 Olomouc Czech Republic tel.: +420 585 634 406 email: orgchem@upol.c Struktura organických látek. Projekt: Svět práce v každodenním životě. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007. Aktivita č. 6: Poznáváme chemi N-nitrososloučeniny jsou pro člověka potenciálním karcinogenem. Obecně jde o látky se silným karcinogenním a mutagenním účinkem. Poprvé byly popsány již před více než 100 lety, ale teprve v roce 1956 byly poprvé objeveny jejich nepříznivé vlastnosti Toxiny v procesu vaření Skupina chemických sloučenin, které se tvoří během tepelné úpravy potravy vařením, pečením, smažením, grilováním, fritováním, uzením přispívají k urychlení procesu stárnutí a přispívají také ke vzniku srdečních onemocnění, vysokého krevního tlaku , Alzheimerovy choroby, cukrovky a onemocněním ledvin, šedého zákalu a samozřejmě. 303 - Nitrososloučeniny ; 304 - Reaktivita aromátů 5; 446 - E,Z izomerie 6; 306 - Nitrososloučeniny 2; 308 - Nitrososloučeniny 4; 309 - Nitrososloučeniny 5; 310 - Nitrososloučeniny 6; 311 - Diazoniové sloučeniny 1; 312 - Diazoniové sloučeniny 2; 314 - Diazoniové sloučeniny 3; 315 - Diazoniové sloučeniny 4; 316 - Diazoniové.